Luận văn Nghiên cứu nhiệt độ nóng chảy của các kim loại dưới áp suất cao

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 - HIỆN TƯỢNG NÓNG CHẢY VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

1.1. Tổng quan về hiện tượng nóng chảy 4

1.2. Các phương pháp nghiên cứu nóng chảy 8

1.2.1. Phương pháp ô mạng đế kim cương (Diamond anvil cell - DAC) 8

1.2.2. Phương pháp thống kê mômen 10

1.2.2.1. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại ở P = 0 11

1.2.2.2. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại ở áp suất cao P 12

1.2.3. Phương pháp mô phỏng 14

Chương 2 - NGHIÊN CỨU NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA VẬT LIỆU DƯỚI ÁP SUẤT CAO 18

2.1. Giới hạn Lindemann về nóng chảy và hệ số Grüneisen 18

2.1.1. Giới hạn Lindemann về nóng chảy 18

2.1.1.1. Mô hình Debye trong nghiên cứu tính chất nhiệt động của tinh thể 18

2.1.1.2. Hệ số Debye-Waller 20

2.1.1.3. Giả thuyết Lindemann về nóng chảy 24

2.1.2. Hệ số Grüneisen dưới áp suất cao 26

2.2. Biểu thức nhiệt độ nóng chảy của vật liệu dưới áp suất cao 27

Chương 3 - TÍNH TOÁN SỐ VÀ THẢO LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY