Luận văn Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông Hồng

Lời cam đoan i

Lời cám ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các ký hiệu, các chữ viêt tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục các hình xi

MỞ đẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3

4 Những đóng góp mới của luận án 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA

đỀ TÀI 5

1.1 Nguồn gốc, sự phát triển sản xuất và phân loại thực vật của cà chua 5

1.1.1 Nguồn gốc, tình hình phát triển sản xuất 5

1.1.2 Phân loại thực vật 13

1.2 Nguồn gen cây cà chua và sử dụng nguồn gen trong chọn tạo giống 15

1.2.1 Nguồn gen cây cà chua 15

1.2.2 Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu khởi đầu trong chọn tạo giống

cà chua 22

1.2.3 Sử dụng nguồn vật liệu khởi đầu trong chọn tạo giống cà

chua chế biến 25

1.3 Nghiên cứu và tạo giống cà chua trên thế giới 30

1.3.1 Nghiên cứu và tạo giống cà chua UTL trên thế giới 30

1.3.2 Nghiên cứu và tạo giống cà chua UTL phục vụ chế biến trên

thế giới 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY