Luận văn Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

DANH MỤC VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG ii

DANH MỤC HÌNH iii

MỞ ĐẦU 1

Chương 1 - TỔNG QUAN 3

1.1. Nước thải chăn nuôi và ảnh hưởng đến môi trường 3

1.1.1. Đặc tính nước thải chăn nuôi 3

1.1.2. Ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi đến môi trường 6

1.2. Hiện trạng xử lý nước thải chăn nuôi 7

1.3. Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi 9

1.3.1. Phương pháp vật lý 9

1.3.2. Các phương pháp hóa lý 9

1.3.3. Công nghệ xử lý bằng phương pháp vi sinh 10

1.3.4. Các công nghệ xử lý khác 15

Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

2.1. Đối tượng nghiên cứu 23

2.2. Phương pháp nghiên cứu 23

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 23

2.2.2. Phương pháp phân tích đánh giá 23

2.3. Phương pháp thực nghiệm 24

2.3.1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ ở giai đoạn tiền xử lý nước thải chăn nuôi 24

2.3.2. Nghiên cứu khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý COD và nitơ trong giai đoạn xử lý sinh học kết hợp màng vi lọc polyme 24

2.3.3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý tăng cường nước thải sau xử lý sinh học kết hợp màng vi lọc polyme bằng phương pháp keo tụ 31

Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33

3.1. Đặc tính của nước thải chăn nuôi lợn 33

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tiền xử lý nước thải chăn nuôi bằng phèn sắt 34

3.2.1. Ảnh hưởng của pH 34

3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất keo tụ 36

3.3. Khả năng xử lý trong các giai đoạn sinh học của hệ sinh học 37

3.3.1. Khảo sát hiệu quả xử lý COD trong giai đoạn xử lý sinh học 38

3.3.2. Hiệu suất xử lý Amoni 41

3.3.3. Hiệu suất xử lý nitrat 43

3.3.4. Hiệu suất xử lý PO43--P 44

3.3.5. Khả năng loại bỏ vi khuẩn sau màng vi lọc polyme 45

3.4. Khảo sát hiệu quả xử lý COD trong giai đoạn tiền xử lý keo tụ bằng phèn sắt kết hợp sinh học 46

3.5. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ ở giai đoạn xử lý tăng cường nước thải chăn nuôi lợn sau khi qua hệ thống sinh học kết hợp với lọc màng 48

3.5.1. Đặc tính nước thải sau hệ thống sinh học kết hợp lọc màng MBR 48

3.5.2. Ảnh hưởng của pH 49

3.5.3. Ảnh hưởng nồng độ chất keo tụ 50

3.6. Đánh giá, so sánh hiệu quả và lựa chọn mô hình tối ưu xử lý nước thải chăn nuôi 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY