Luận văn Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý của các bể hiếu khí bằng cách điều chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn đối với hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy Bãi Bằng

LỜI CAM ĐOAN.

LỜI CẢM ƠN.

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT.

DANH MỤC CÁC BẢNG.

DANH MỤC CÁC HÌNH.

MỞ ĐẦU.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.

1.1. Công nghệ sản xuất bột giấy, giấy và đặc tính của nước thải.

1.1.1. Công nghệ sản xuất bột giấy và đặc tính nước thải.

1.1.2. Công nghệ sản xuất giấy (xeo giấy) và đặc tính nước thải.

1.2. Tình hình chung của thế giới và Việt Nam về ô nhiễm môi trường do ngành sản xuất giấy gây ra.

1.2.1. Đặc thù của ngành giấy thế giới và tình hình ô nhiễm môi trường.

1.2.2. Đặc thù của ngành giấy Việt Nam và tình hình ô nhiễm môi trường.

1.3. Xử lý nước thải của quá trình sản xuất giấy.

1.3.1. Tiền xử lý.

1.3.2. Xử lý sơ cấp (xử lý cấp I).

1.3.3. Xử lý sinh hóa (xử lý cấp II).

1.3.4. Xử lý cấp III.

1.4. Xử lý nước thải giấy bằng phương pháp sinh học.

1.4.1. Phương pháp xử lý sinh học kỵ khí.

1.4.2. Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí.

1.5. Vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải.

1.5.1. Giới thiệu chung về vi sinh vật.

1.5.2. Cơ chế xử lý nước thải bằng vi sinh.

1.5.2.1. Sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính).

1.5.2.2. Sinh trưởng bám dính (hay màng sinh học).

1.5.3. Nhu cầu dinh dưỡng vi sinh vật.

1.5.3.1. Nguồn thức ăn cacsbon của vi sinh vật.

1.5.3.2. Nguồn thức ăn nitơ của vi sinh vật.

1.5.3.3. Nguồn thức ăn khoáng của vi sinh vật.

1.5.4. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý và hóa học đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật trong nước.

1.5.4.1. Hàm lượng oxy hòa tan.

1.5.4.2. Nhiệt độ.

1.5.4.3. Độ pH.

1.5.4.4. Thành phần các chất trong nước.

1.6. Hiện trạng hệ thống xử lý nước thải của công ty Giây Bãi Bằng.

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY