Luận văn Nghiên cứu mức độ tồn dư các hợp chất cơ clo trong môi trường đất ở một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Hóa chất BVTV trong sản xuất nông nghiệp và các vấn đề môi trường 3

1.1.1. Vị trí và vai trò của hóa chất BVTV trong sản xuất nông nghiệp 3

1.1.2. Phân loại hóa chất BVTV 4

1.1.3. Quản lý nhà nước đối với hoá chất BVTV 7

1.1.4. Tác động của hoá chất BVTV đến môi trường và sức khoẻ con người 10

1.1.5. Độc tính của một số hoá chất hoá chất BVTV điển hình 13

1.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên 18

1.2.1. Đặc điểm tự nhiên 18

1.2.2. Tình hình kinh tế - xã hội 22

1.2.3. Các vấn đề môi trường 26

1.3. Tình hình quản lý và sử dụng hoá chất hoá chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28

1.3.1. Khối lượng hoá chất BVTV được kinh doanh sử dụng hàng năm 28

1.3.2. Tình trạng các khu vực kho lưu giữ tại tỉnh Thái nguyên 30

1.3.3. Tình hình kinh doanh sử dụng hoa chất BVTV gốc clo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 31

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33

2.1. Đối tượng nghiên cứu 33

2.2. Nội dung nghiên cứu 33

2.3. Phạm vi nghiên cứu 33

2.4. Phương pháp nghiên cứu 33

2.4.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu, số liệu 33

2.4.2. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo và người dân 34

2.4.3. Phương pháp quan trắc, khảo sát thực địa, lấy mẫu đất và nước 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY