Luận văn Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC.2LỜI CẢM ƠN.4DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH.5MỞ ĐẦU.7CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀXỬLÝ ẢNH VÀ BIÊN.91.1. Tổng quan vềxửlý ảnh.9 1.1.1. Xửlý ảnh.9 1.1.2. Các bước cơbản trong xửlý ảnh.10 1.1.3. Một sốvấn đềcơbản trong xửlý ảnh.14 1.2. Toán tửkhông gian với xửlý ảnh.18 1.2.1. Làm trơn nhiễu bằng lọc tuyến tính.18 1.2.2. Làm trơn nhiễu bằng lọc phi tuyến.21 1.2.3. Lọc thông thấp, thông cao và lọc dải thông.22 1.3. Tổng quan vềbiên.23 1.3.1. Biên và các kiểu biên cơbản.23 1.3.2. Vai trò của biên trong nhận dạng.26 CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN CỔ ĐIỂN.282.1. Phân loại các kỹthuật phát hiện biên.28 2.1.1. Phương pháp phát hiện biên trực tiếp.28 2.1.2. Phương pháp phát hiện biên gián tiếp.28 2.1.3. Quy trình phát hiện biên.29 2.2. Kỹthuật phát hiện biên Gradient.29 2.2.1. Pixel difference.30 2.2.2. Separated Pixel Difference.31 2.2.3. Toán tửRobert (1965).32 2.2.4. Toán tửPrewitt.33 2.2.5. Toán tử(mặt nạ) Sobel.33 2.2.6. Toán tửFrie-Chen.34 2.2.7. Toán tửBoxcar.34 2.2.8. Toán tửTruncated Pyramid.35 2.3 Các toán tửla bàn.36 2.3.1. Toán tửla bàn Kirsh.37 2.3.2. Toán tửla bàn Prewitt.38 2.3.3. Robinson 3 - Level.39 2.3.4. Robinson 5 - Level.40 2.4. Kỹthuật phát hiện biên Laplace.41 CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN NÂNG CAO.453.1. Phương pháp Canny.45 3.1.1. Cơsởlý thuyết thuật toán.45 3.1.2. Hoạt động của thuật toán.47 3.2. Phương pháp Shen - Castan.52 3.2.1. Xây dựng bộlọc tối ưu.52 3.2.2. Hoạt động của thuật toán.54 3.3. Phát hiện biên dựa vào Wavelet.56 CHƯƠNG IV: MỘT SỐNHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN.624.1. Phương pháp phát hiện biên dựa vào kỹthuật Gradient.62 4.2. Phương pháp đạo hàm bậc nhất và phương pháp đạo hàm bậc hai.66 4.3. Đánh giá nhận xét vềphương pháp Canny.69 4.4. Các phương pháp phát hiện biên (phương pháp Gadient, phương pháp Laplace, phương pháp Canny).71 4.5. Đánh giá nhận xét vềphương pháp Wavelet.73 KẾT LUẬN.75TÀI LIỆU THAM KHẢO.76

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC.2

LỜI CẢM ƠN.4

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH.5

MỞ ĐẦU.7

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀXỬLÝ ẢNH VÀ BIÊN.9

1.1. Tổng quan vềxửlý ảnh.9

1.1.1. Xửlý ảnh.9

1.1.2. Các bước cơbản trong xửlý ảnh.10

1.1.3. Một sốvấn đềcơbản trong xửlý ảnh.14

1.2. Toán tửkhông gian với xửlý ảnh.18

1.2.1. Làm trơn nhiễu bằng lọc tuyến tính.18

1.2.2. Làm trơn nhiễu bằng lọc phi tuyến.21

1.2.3. Lọc thông thấp, thông cao và lọc dải thông.22

1.3. Tổng quan vềbiên.23

1.3.1. Biên và các kiểu biên cơbản.23

1.3.2. Vai trò của biên trong nhận dạng.26

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN CỔ ĐIỂN.28

2.1. Phân loại các kỹthuật phát hiện biên.28

2.1.1. Phương pháp phát hiện biên trực tiếp.28

2.1.2. Phương pháp phát hiện biên gián tiếp.28

2.1.3. Quy trình phát hiện biên.29

2.2. Kỹthuật phát hiện biên Gradient.29

2.2.1. Pixel difference.30

2.2.2. Separated Pixel Difference.31

2.2.3. Toán tửRobert (1965).32

2.2.4. Toán tửPrewitt.33

2.2.5. Toán tử(mặt nạ) Sobel.33

2.2.6. Toán tửFrie-Chen.34

2.2.7. Toán tửBoxcar.34

2.2.8. Toán tửTruncated Pyramid.35

2.3 Các toán tửla bàn.36

2.3.1. Toán tửla bàn Kirsh.37

2.3.2. Toán tửla bàn Prewitt.38

2.3.3. Robinson 3 - Level.39

2.3.4. Robinson 5 - Level.40

2.4. Kỹthuật phát hiện biên Laplace.41

CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN NÂNG CAO.45

3.1. Phương pháp Canny.45

3.1.1. Cơsởlý thuyết thuật toán.45

3.1.2. Hoạt động của thuật toán.47

3.2. Phương pháp Shen - Castan.52

3.2.1. Xây dựng bộlọc tối ưu.52

3.2.2. Hoạt động của thuật toán.54

3.3. Phát hiện biên dựa vào Wavelet.56

CHƯƠNG IV: MỘT SỐNHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP

PHÁT HIỆN BIÊN.62

4.1. Phương pháp phát hiện biên dựa vào kỹthuật Gradient.62

4.2. Phương pháp đạo hàm bậc nhất và phương pháp đạo hàm bậc hai.66

4.3. Đánh giá nhận xét vềphương pháp Canny.69

4.4. Các phương pháp phát hiện biên (phương pháp Gadient, phương pháp

Laplace, phương pháp Canny).71

4.5. Đánh giá nhận xét vềphương pháp Wavelet.73

KẾT LUẬN.75

TÀI LIỆU THAM KHẢO.76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY