Luận văn Nghiên cứu một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Á châu chi nhánh Quảng Ninh

LỜI CAM KẾT .i

MỤC LỤC.ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.iv

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU.v

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ

RỦI RO TÍN DỤNG.5

1.1. Tổng quan về tín dụng và tín dụng ngân hàng .5

1.1.1. Khái niệm tín dụng. 5

1.1.2. Đặc điểm của tín dụng. 5

1.1.3. Tín dụng ngân hàng. 5

1.1.4. Phân loại tín dụng ngân hàng. 6

1.2. Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng.7

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng. 7

1.2.2. Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. 8

1. 2.3. Phân loại rủi ro tín dụng. 11

1.2.4. Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng . 11

1.2.5. Quản trị rủi ro tín dụng. 14

1.2.6. Các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng. 20

TÓM TẮT CHƯƠNG 1.28

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰCTRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ACB QUẢNG NINH.29

2.1. Giới thiệu về ACB .29

2.1.1. Quá trình phát triển . 29

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB trong các năm . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY