Luận văn Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài tầm gửi năm nhị (dendrophthoe pentandra (l.) miq.) - Thuộc họ tầm gửi (loranthaceae) ở thành phố hồ chí minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Các từ viết tắt trong luận văn . i

Danh mục bảng . ii

Danh mục hình . iii

MỞ ĐẦU .1

1. Đặt vấn đề .1

2. Mục tiêu nghiên cứu .1

3. Nội dung nghiên cứu .2

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.2

Chương 1. TỔNG QUAN.3

1.1. Những nghiên cứu về Tầm gửi năm nhị (Dendrophthoe pentandra (L.)

Miq.) .3

1.1.1. Đối tượng nghiên cứu .3

1.1.2. Những nghiên cứu trên thế giới .4

1.1.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam.6

1.2. Các cây chủ.7

1.2.1. Cây Khế .7

1.2.2. Cây Mãng cầu ta .8

1.2.3. Cây Bàng.9

1.2.4. Cây Mận.11

1.2.5. Cây Xoài .12

1.2.6. Cây Sứ đỏ.12

1.3. Điều kiện tự nhiên vùng thu mẫu – thành phố Hồ Chí Minh.13

1.3.1. Vị trí địa lý.13

1.3.2. Địa hình.14

1.3.3. Khí hậu – thời tiết .15

1.3.4. Thủy văn .17

1.3.5. Thảm thực vật .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY