Luận văn Nghiên cứu khu hệ cá nhằm đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn lợi cá ở ngã ba Sông Hồng

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 11

1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CÁ NƯỚC NGỌT VIỆT NAM . 11

1.1.1. Thời kỳ Pháp thuộc trước năm 1945 . 11

1.1.2. Thời kỳ từ 1954 đến nay . 11

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁ Ở HỆ THỐNG SÔNG HỒNG . 13

1.2.1. Sơ lược về hệ thống sông Hồng . 13

1.2.2. Tình hình nghiên cứu khu hệ cá . 15

1.2.3. Nguồn lợi cá lưu vực sông Hồng . 16

1.3. VÙNG NGÃ BA SÔNG HỒNG VÀ PHỤ CẬN . 17

1.3.1. Vị trí địa lý . 17

1.3.2. Tình hình nghiên cứu cá . 18

1.3.2.1. Khu hệ cá sông Lô – Gâm - Chảy . 18

1.3.3.2. Khu hệ cá sông Đà . 19

1.3.3.3. Khu hệ cá sông Hồng – sông Thao . 20

1.3.3. Những vấn đề còn tồn tại . 21

Chương 2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23

2.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU . 23

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu . 23

2.1.2. Thời gian nghiên cứu . 25

2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN TÀI LIỆU . 25

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu . 25

2.2.2. Nguồn tài liệu . 25

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 25

2.3.1. Phương pháp thu thập và xử lý mẫu vật . 25

2.3.2. Phương pháp phân tích và định loại . 26

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 28

3.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU

. 28

3.1.1. Đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên . 28

3.1.1.1. Đặc điểm địa lý . 28

3.1.1.2. Đặc điểm khí hậu . 28

3.1.1.3. Đặc điểm thuỷ văn . 29

3.1.2. Đặc điểm kinh tế -xã hội của các huyện thị ven lưu vực Ngã ba sông. . 31

3.1.2.1. Dân số . 31

3.1.2.2. Cơ cấu ngành nghề và tình hình phát triển kinh tế . 32

3.1.2.3. Văn hóa, giáo dục và y tế. 34

3.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ THUỶ SINH VẬT . 35

3.2.1. Đặc điểm thuỷ lý . 35

3.2.2. Đặc điểm thuỷ hoá . 36

3.2.3. Đặc trưng về thuỷ sinh vật . 37

3.2.3.1. Thực vật nổi (Phytoplankton) . 37

3.2.3.2. Thực vật bám đáy (Periphyton) . 39

3.2.3.3. Động vật nổi (Zooplankton) . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY