Luận văn Nghiên cứu hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng hồ núi cốc đến năm 2020

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tìm hiểu về các hồ trên thế giới 3

1.2. Chất lượng nước hồ tại Việt Nam 6

1.3. Đặc điểm Hồ Núi Cốc 8

1.3.1. Đặc điểm địa hình, địa chất công trình 8

1.3.2. Đặc điểm hệ thống sông ngòi và chế độ thủy văn khu vực 12

1.3.3. Hiện trạng kinh tế- xã hội khu vực Hồ Núi Cốc 14

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26

2.1. Đối tượng nghiên cứu 26

2.2. Nội dung nghiên cứu 26

2.3. Phương pháp nghiên cứu 26

2.3.1. Phương pháp thống kê, thu thập tài liệu, kế thừa và phân tích tổng hợp 26

2.3.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 26

2.3.3. Phương pháp đánh giá nhanh 26

2.3.4. Phương pháp quan trắc lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 27

2.4. Phương pháp phân tích mẫu 28

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30

3.1. Hiện trạng và diến biến chất lượng môi trường nước vùng Hồ Núi Cốc từ năm 2005 – 2011 30

3.1.1. Hiện trạng chất lượng các nguồn nước lưu vực Hồ Núi Cốc 30

3.1.2. Hiện trạng chất lượng nước Hồ Núi Cốc 40

3.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm, tác động môi trường nước Hồ Núi Cốc 51

3.2.1. Nguyên nhân khách quan 51

3.2.2. Nguyên nhân chủ quan 52

3.3.Dự báo sự thay đổi chất lượng môi trường nước vùng Hồ Núi Cốc đến năm 2020 55

3.3.1. Dự báo thải lượng trên lưu vực Hồ Núi Cốc đến năm 2020 56

3.3.2. Dự báo diễn biến chất lượng nước đến năm 2020 68

3.4. Biện pháp bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc 76

3.4.1. Các biện pháp quản lý 76

3.4.2. Biện pháp, giải pháp cụ thể bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc 78

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82

4.1. Kết luận 82

4.2.Kiến nghị 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

PHỤ LỤC 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY