Luận văn Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

1.1. Tổng quan ngành công nghiệp giấy .3

1.1.1. Tình hình sản xuất của ngành giấy trong những năm gần đây (từ năm

2006 đến nay) .3

1.1.2. Công nghệ sản xuất giấy và bột giấy.10

1.1.3. Sản xuất giấy từ giấy loại (giấy tái chế).15

1.1.3.1. Phân loại giấy.15

1.1.3.2. Lợi ích của giấy tái chế.16

1.1.3.3. Tái chế giấy ở các nước trong khu vực và ở Việt Nam .17

1.2. Đặc tính nước thải ngành công nghiệp giấy và các biện pháp giảm thiểu, xử

lý.19

1.2.1. Các nguồn phát sinh nước thải và đặc tính nước thải ngành công nghiệp

giấy.19

1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu và xử lý nước thải trong công nghiệp giấy.23

1.2.2.1. Các biện pháp giảm thiểu nước thải trong công nghiệp giấy .23

1.2.2.2. Các biện pháp xử lý nước thải trong công nghiệp giấy.24

1.2.2.3. Một số dây chuyền công nghệ xử lý nước thải giấy .26

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.29

2.2. Phương pháp nghiên cứu .29

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu .29

2.2.2. Phương pháp khảo sát ngoài thực địa.29

2.2.3. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu.29

2.2.4. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm.30

2.2.5. Phương pháp xử lý, đánh giá số liệu .31

2.2.6. Phương pháp đánh giá công nghệ xử lý nước thải.31

2.2.7. Phương pháp tính toán theo công thức thực nghiệm.33

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.34

3.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ .34

3.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY