Luận văn Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng y tế Hà Đông

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC . 4

1.1. Đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo. 4

1.1.1. Đào tạo. 4

1.1.2. Chất lượng đào tạo . 7

1.1.3. Một số mô hình quản lý chất lượng đào tạo. 14

1.2. Một số vấn đề cơ bản về đào tạo bậc đại học . 18

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo . 20

1.3.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài . 20

1.3.2. Các nhân tố bên trong. 23

1.4. Một số phương pháp phân tích đánh giá chất lượng đào tạo của cơ

sở giáo dục bậc đại học . 25

1.4.1. Phương pháp điều tra - khảo sát . 25

1.4.2. Phương pháp phân tích - tổng hợp . 26

1.4.3. Phương pháp chuyên gia . 27

1.4.4. Phương pháp quan sát . 27

1.5. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục cao

đẳng. 28

1.5.1. Sứ mạng và mục tiêu đào tạo của trường cao đẳng . 28

1.5.2. Tổ chức và quản lý. 28

1.5.3. Chương trình đào tạo. 28

1.5.4. Các hoạt động đào tạo. 29

1.5.5. Đội ngũ quản lý, giảng viên và nhân viên . 29

1.5.6. Người học. 30

1.5.7. Nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY