Luận văn Nghiên cứu dự tính tổ hợp một số yếu tố và hiện tượng khí hậu liên quan đến nhiệt độ ở Việt Nam

Danh mục hình. 4

Danh mục bảng . 6

Danh mục viết tắt. 7

Mở đầu. 8

Chương 1- TỔNG QUAN. 9

1.1. Các nghiên cứu ngoài nước .9

1.2. Các nghiên cứu trong nước.11

Chương 2- PHƯƠNG PHÁP VÀ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU . 15

2.1. Hệ thống tổ hợp các kết quả mô hình .16

2.2.1. Trung bình tổ hợp đơn giản (Simple Ensemble Mean) .16

2.1.2. Hồi quy tuyến tính nhiều biến.16

2.2. Các chỉ số thống kê dùng để đánh giá .17

2.3. Nguồn số liệu .18

2.3.1. Số liệu quan trắc .18

2.3.2. Số liệu từ đầu ra các mô hình.19

Chương 3- KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH . 23

3.1. Kết quả mô phỏng của các mô hình và đánh giá cho thời kỳ chuẩn.23

3.2. Kết quả tổ hợp cho các yếu tố liên quan đến nhiệt độ cho thời kỳ chuẩn .38

3.3. Kết quả dự tính tổ hợp cho thời kỳ tương lai (giai đoạn 2020-2039) .45

Tài liệu tham khảo . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY