Luận văn Nghiên cứu động thái và khả năng di chuyển của một số KLN (Cu, Pb, Zn) trong đất lúa sử dụng nước tưới từ sông Nhuệ khu vực Thanh Trì, Hà Nội

DANH MUC̣ BẢ NG . 5

DANH MUC̣ HÌNH VẼ . 6

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 7

MỞ ĐẦU . 8

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN . 11

1.1. Tổng quan về kim loại nặng trong đất . 11

1.1.1. Nguồn gốc . 11

1.1.2. Sự phân bố. 15

1.1.3. Sự chuyển hóa . 17

1.2. Các con đường di chuyển của kim loại nặng trong đất. 21

1.2.1. Khuếch tán và phân tán. 22

1.2.2. Dòng chảy ưu thế . 22

1.2.3. Di chuyển cùng với keo đất . 23

1.2.4. Sự di chuyển của phức hữu cơ–kim loại hòa tan . 24

1.2.5. Rửa trôi và di chuyển nhờ dòng chảy bề mặt . 26

1.2.6. Bay hơi . 27

1.3. Tổng quan về đất trồng lúa nước. 27

1.3.1. Đặc tính của đất trồng lúa nước . 27

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự di chuyển của kim loại nặng trong đất lúa . 34

1.4. Tổng quan về nguồn nước tưới. 42

1.4.1. Khái quát chung về các loại nước tưới . 42

1.4.2. Nguy cơ tích lũy kim loại nặng trong đất do sử dụng nước thải . 44

1.4.3. Tình hình sử dụng nguồn nước tưới cho nông nghiệp tại huyện Thanh Trì,

Hà Nội . 46

1.5. Mô hình mô phỏng sự tích lũy, phân bố và di chuyển của kim loại nặng trong đất47

1.5.1. Mô hình mô phỏng sự tích lũy, phân bố của kim loại nặng. 47

1.5.2. Mô hình mô phỏng sự di chuyển của kim loại nặng . 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY