Luận văn Nghiên cứu động học quá trình oxi hóaphân hủy rhodamine b và phenol bởi quang xúc tác biến tính từ tio2 trên chất mang tro trấu

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Giới thiệu chung về xúc tác quang hóa TiO2 3

1.1.1. Vật liệu quang xúc tác TiO2 3

1.1.2. Cơ chế của quá trình quang xúc tác 4

1.1.3. Vật liệu quang xúc tác TiO2 biến tính 7

1.1.4. Vật liệu tổ hợp của TiO2 trên chất mang 11

1.1.5. Một số ứng dụng của vật liệu quang xúc tác nano TiO2 và TiO2 biến tính 13

1.2. Các phương pháp điều chế vật liệu quang xúc tác TiO2 biến tính 15

1.2.1. Phương pháp sol – gel 15

1.2.2. Phương pháp thủy nhiệt (Hydrothermal treatment) 16

1.3. Giới thiệu về phẩm nhuộm Rhodamine B và Phenol 18

1.3.1. Giới thiệu về phẩm nhuộm Rhodamine B 18

1.3.2. Giới thiệu về phenol 19

1.4. Một số phương pháp xử lý phẩm màu dệt nhuộm 20

1.4.1. Một số phương pháp xử lý phẩm màu dệt nhuộm 20

1.4.2. Ứng dụng của vật liệu quang xúc tác để xử lý phẩm nhuộm 23

1.5. Động học quá trình quang xúc tác 24

Chương 2: THỰC NGHIỆM 27

2.1. Dụng cụ và hóa chất 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY