Luận văn Nghiên cứu độ ổn định của nước biển trong vùng biển nam Trung Bộ

Mục lục

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 3

1.1. Cơ sở lý thuyết về trường mật độ của nước biển 3

1.2. Khái niệm nhiệt độ thế vị, mật độ thế vị, gradien mật độ của nước

biển 6

1.2.1. Nhiệt độ thế vị . 6

1.2.2. Mật độ thế vị và gradien mật độ của nước biển . 7

1.3. Điều kiện ổn định thẳng đứng của nước biển . 11

1.4. Năng lượng bất ổn định của nước biển . 14

Chương 2: CÔNG THỨC TÍNH, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ

CÁCH TÍNH ĐỘ ỔN ĐỊNH THẲNG ĐỨNG CỦA NƯỚC BIỂN . 17

2.1. Công thức tính độ ổn định thẳng đứng của nước biển 17

2.2. Phương pháp nghiên cứu và cách tính độ ổn định theo phương thẳng

đứng của nước biển 20

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu 20

2.2.2. Cách tính độ ổn định thẳng đứng của nước biển 20

Chương 3: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU

ĐỘ ỔN ĐỊNH THẲNG ĐỨNG CỦA NƯỚC BIỂN 23

3.1. Khái quát và số liệu tại một số trạm đo trong vùng biển Nam Trung

Bộ . 23

3.2. Phân tính đánh giá độ ổn định của nước biển theo phương thẳng

đứng tại một số trạm đo thuộc vùng biển Nam Trung Bộ . 25

3.3. Ứng dụng nghiên cứu độ ổn định thẳng đứng của nước biển để đánh

giá ảnh hưởng trong lĩnh vực hoạt động quân sự . 48

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY