Luận văn Nghiên cứu định lượng paraquat trong mẫu huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Tổng quan về paraquat 3

1.1.1. Công thức paraquat 3

1.1.2. Tính chất lý, hóa học của paraquat 3

1.1.3. Cơ chế gây độc của paraquat 4

1.1.4. Dược động học paraquat 6

1.1.4.1. Hấp thu 6

1.1.4.2. Phân bố 6

1.1.4.3. Chuyển hoá, thải trừ 7

1.1.5. Tiên lượng bệnh nhân dựa vào nồng độ paraquat trong huyết tương. 7

1.2. Các phương pháp xác định paraquat trong huyết tương 9

1.2.1. Phương pháp quang phổ 9

1.2.2. Phương pháp sắc ký khí khối phổ 10

1.2.3. Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ 11

1.2.4. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 13

1.3. Các phương pháp xử lý mẫu huyết tương phân tích Paraquat 15

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19

2.1. Đối tượng nghiên cứu 19

2.2. Chất chuẩn, hoá chất, thiết bị 19

2.2.1 Chất chuẩn 19

2.2.2 Hoá chất 19

2.2.3. Thiết bị, dụng cụ 20

2.3. Phương pháp nghiên cứu 21

2.3.1. Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng paraquat. 21

2.3.1.1. Chuẩn bị mẫu chuẩn 21

2.3.1.2. Phương pháp tách PQ từ huyết tương 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY