Luận văn Nghiên cứu, điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc tại huyện Xín mần tỉnh Hà Giang

MỞ ĐẦU . i

Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU. iii

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÂY THUỐC TRÊN THẾ GIỚI

VÀ Ở VIỆT NAM. iii

1.1.1. Trên thế giới . iii

1.1.2. Ở Việt Nam .v

1.1.3. Một số phương pháp nghiên cứu điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc

và kinh nghiệm sử dụng. . viii

1.2. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU VỀ CÂY THUỐC TẠI TỈNH

HÀ GIANG. viii

1.3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CỦA HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH

HÀ GIANG.x

1.3.1. Điều kiện tự nhiên.x

1.3.2. Kinh tế - Xã hội. xii

Chương 2. ĐỐI TưỢNG, ĐỊA ĐIỂM, .

NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1. ĐỐI TưỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

2.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .

2.4. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.4.1. Phương pháp điều tra thực địa .

2.4.2. Phương pháp thu thập mẫu, xử lý mẫu

2.4.3. Xác định tên khoa học.

2.4.4. Xây dựng danh lục cây thuốc.

2.4.5. Đánh giá tính đa dạng sinh học.

2.4.6. Xác định Danh sách các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác và bảo

tồn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY