Luận văn Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. Tổng quan.2

1.1. Giới thiệu chung về chất kháng sinh.2

1.1.1. Lịch sử ra đời.2

1.1.2. Phân loại.2

1.1.3. Đánh giá tác dụng.2

1.2. Kháng sinh β – Lactam.3

1.2.1. Định nghĩa.3

1.2.2. Cấu trúc và phân loại.3

1.2.3. Tính chất vật lý và hóa học.7

1.2.4. Tác dụng.7

1.2.5. Điều chế.8

1.2.6. Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay.9

1.3. Các phương pháp định lượng β – Lactam.11

1.3.1. Các phương pháp quang học.11

1.3.2. Các phương pháp điện hóa.12

1.3.3. Các phương pháp điện di mao quản.12

1.3.4. Sắc kí bản mỏng.13

1.3.5. Sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC).14

Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.17

2.1. Đối tượng, mục tiêu và nội dung nghiên cứu.17

2.1.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu.17

2.1.2. Nội dung nghiên cứu.17

2.2. Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp RP- HPLC.18

2.2.1. Nguyên tắc chung và trang bị của phương pháp HPLC.18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY