Luận văn Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng photpho

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Giới thiệu titan đioxit kích thước nano mét 3

1.1.1. Cấu trúc và tính chất vật lý của TiO2 3

1.1.2. Giản đồ miền năng lượng của anata và rutin 5

1.1.3. Tính chất hóa học của titan đioxit 6

1.1.4. Các ứng dụng của vật liệu TiO2 kích thước nm 7

1.2. Cơ chế của phản ứng quang xúc tác với TiO2 kích thước nano mét 10

1.3. Giới thiệu về TiO2 kích thước nano mét biến tính 13

1.3.1 Biến tính cấu trúc TiO2 bởi kim loại 14

1.3.2. Biến tính cấu trúc TiO2 bởi phi kim loại 15

1.3.3. Biến tính TiO2 bởi hỗn hợp kim loại và phi kim 16

1.4. Phương pháp điều chế vật liệu TiO2 nano biến tính 17

1.4.1. Giới thiệt các phương pháp điều chế vật liệu TiO2 nano biến tính 17

1.4.2. Phương pháp sol-gel điều chế vật liệu nano 18

1.5. Vật liệu TiO2 được biến tính bởi photpho 21

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 27

2.1. Mục đích và nội dung nghiên cứu của luận văn 27

2.1.1. Mục đích nghiên cứu 27

2.1.2. Các nội dung nghiên cứu của luận văn 27

2.2. Hóa chất và thiết bị 27

2.2.1. Hóa chất 27

2.2.2. Dụng cụ và thiết bị 28

2.3. Thực nghiệm điều chế vật liệu nano TiO2 và TiO2 biến tính photpho theo phương pháp sol-gel 28

2.3.1. Thực nghiệm điều chế bột TiO2 tinh khiết bằng phương pháp sol-gel 28

theo phương pháp sol-gel. 29

2.3.2. Thực nghiệm điều chế bột nano TiO2 biến tính photpho bằng phương pháp sol-gel 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY