Luận văn Nghiên cứu diễn biến bồi lắng lòng hồ hòa bình và phân tích một số nguyên nhân gây bồi lắng làm cơ sở khoa học cho việc quản lý bền vững hồ

MỤC LỤC

MỤC LỤC . i

DANH MỤC BẢNG.iii

DANH MỤC HÌNH. iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . v

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 4

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới . 4

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước . 6

1.1.3. Các công trình nghiên cứu tại khu vực nghiên cứu . 10

1.2. Tổng quan về khu vực nghiên cứu. 12

1.2.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên lưu vực sông Đà . 12

1.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội. 18

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 22

2.1. Đối tượng nghiên cứu . 22

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 23

2.2.1. Phương pháp kế thừa tài liệu thứ cấp . 23

2.2.2. Phương pháp phân tích nhân quả và phân tích tổng hợp. 24

2.2.3. Phương pháp đo đạc, khảo sát và thu thập, xử lý số liệu. 25

2.2.3.1 .Đánh giá nhanh môi trường . 25

2.2.3.2. Đo và tính bồi lắng lòng hồ . 26

2.2.3.3. Phương pháp đo đạc tính toán xói mòn sườn dốc trên bãi thực nghiệm . 30

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. 31

3.1. Đánh giá diễn biến bồi lắng lòng hồ Hòa Bình theo không gian và thời gian. 31

3.1.1. Kết quả tính toán bồi lắng của hồ Hòa Bình. 31

3.1.2. Đánh giá diễn biến bồi lắng lòng hồ Hòa Bình theo không gian và thời gian. 32

3.1.2.1. Diễn biến bồi lắng lòng hồ theo thời gian. 32

3.1.2.2. Diễn biến bồi lắng lòng hồ theo không gian. 37

3.2. Nghiên cứu và phân tích một số nguyên nhân gây bồi lắng lòng hồ. 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY