Luận văn Nghiên cứu didactic việc dạy học hàm số và phương trình chứa tham số trong môi trường casyopée ở bậc trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU. 1

1. Đặt vấn đề và câu hỏi xuất phát. 1

2. Các công cụ lý thuyết và đặt lại vấn đề theo công cụ lý thuyết. 3

3. Cấu trúc luận văn. 6

Chương 1: ĐIỀU TRA KHOA HỌC LUẬN VỀ KÍ HIỆU CHỮ TRONG

ĐẠI SỐ, THAM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ. 7

1. Điều tra khoa học luận kí hiệu chữ trong Đại số . 7

2. Điều tra khoa học luận về tham số, phương trình chứa tham số. 11

3. Hàm số. 16

4. Kết luận chương 1. 17

Chương 2: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI ĐỐI

TƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ VÀ HÀM SỐ CHO BẰNG

BIỂU THỨC CHỨA THAM SỐ. 19

1. Hàm số cho bằng biểu thức chứa tham số trong SGK. 20

2. Các tổ chức toán học liên quan đến phương trình chứa tham số và hàm

số cho bằng biểu thức chứa tham số. 21

2.1.Các KNV T1 “ Giải và biện luận”. 22

2.2.Các KNV T2: “Tìm các giá trị tham số” trong phương trình hoặc trong

hàm số thỏa điều kiện nào đó . 36

3.3. Các KNV T3: “Chứng minh”. 46

3.4. KNV T4: “Tìm điểm cố định của hàm số y = f(x,m)”. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY