Luận văn Nghiên cứu didactic về việc sử dụng diễn đàn toán học trong việc xây dựng giáo án dạy học

MỤC LỤC

Mở đầu .1

I. NHỮNG GHI NHẬN BAN ĐẦU VÀ CÂU HỎI XUẤT PHÁT .1

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .2

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

IV. TỔ CHỨC LUẬN VĂN .4

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM.5

1. Tổ chức didactic.5

2. Diễn đàn (forum).7

2.1 Định nghĩa.8

2.2 Cấu trúc diễn đàn .9

2.3 Chức năng . .11

2.4 Các hình thức tương tác.11

2.5 Các hình thức đăng kí thành viên, quản lý sự tương tác .11

3. Bài giảng điện tử .12

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MỘT SỐ DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC .17

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MỘT SỐ DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC .18

I. Phân tích một số diễn đàn toán học.18

1. Diễn đàn của trang Web Mathvn.19

2. Trang Web Violet.23

II. Phân tích giáo án dạy học khái niệm theo cách tiếp cận của didactic .33

1. Phân tích quá trình tiếp cận khái niệm theo sách giáo khoa (SGK).33

2. Phân tích một giáo án dạy học khái niệm được tải nhiều nhất.36

KẾT LUẬN CHƯƠNGII.48

CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM .50

I. Thực nghiệm 1: Điều tra bảng hỏi về việc sử dụng diễn đàn bằng hỏi .50

1. Mục tiêu thực nghiệm.50

2. Nội dung thực hiện .50

3. Phân tích câu hỏi thực nghiệm.51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY