Luận văn Nghiên cứu didactic về công cụ vectơ trong hình học không gian lớp 11

Mục lục

Mục lục.1

Mở đầu .3

1. Lý do chọn đề tài .3

2. Phương pháp luận nghiên cứu .4

3. Cấu trúc luận văn .5

Chương 1. Công cụ vectơ được thể hiện trong sách giáo khoa.7

1. Vai trò công cụ của vectơ trong dự định của tác giả sách giáo khoa.8

2. Vai trò công cụ của vectơ trong khối logos.9

3. Vai trò công cụ của vectơ trong khối praxis .13

4. Kết luận. .26

Chương 2. Công cụ vectơ trong tri thức soạn giảng và tri thức thực dạy.28

1. Vai trò công cụ của vectơ trong tri thức soạn giảng và thực dạy.28

1.1. Liên quan đến công nghệ - lý thuyết .28

1.2. Liên quan tới kỹ thuật.30

1.3. Điều kiện ràng buộc để học sinh sử dụng công cụ vectơ. .34

1.4. Kết luận.35

2. Đánh giá của giáo viên đối với lời giải dùng kỹ thuật vectơ. .36

2.1. Giới thiệu thực nghiệm .36

2.1.1. Mục đích thực nghiệm .36

2.1.1.1. Thực nghiệm dành cho giáo viên .36

2.1.1.2. Thực nghiệm dành cho học sinh .36

2.1.2. Kế hoạch thực nghiệm .36

2.1.2.1. Phiếu xin ý kiến giáo viên .36

2.1.2.2. Phiếu điều tra học sinh .36

2.2. Phiếu xin ý kiến giáo viên ở trường phổ thông .37

2.2.1. Phân tích tiên nghiệm.37

2.2.2. Phân tích hậu nghiệm.39

2.2.2.1. Chấm điểm lời giải của học sinh .39

2.2.2.2. Nhận xét của giáo viên về lời giải.40

 Lý do giáo viên chọn lời giải 2 .41

2.2.3. Kết luận .42

2.3. Phiếu điều tra học sinh.43

2.3.1. Phân tích tiên nghiệm.43

2.3.1.1. Câu hỏi thực nghiệm .43

2.3.1.2. Kiến thức liên quan .43

2.3.1.3. Phân tích tiên nghiệm câu 1 .43

Biến dạy học .43

Những chiến lược có thể quan sát được trong câu 1 .43

2.3.1.4. Phân tích tiên nghiệm câu 2 .44

Biến dạy học .44

Những chiến lược có thể quan sát được trong câu 2 .44

2.3.2. Phân tích hậu nghiệm.46

2.3.2.1. Phân tích hậu nghiệm câu 1.46

Kết quả của học sinh.46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY