Luận văn Nghiên cứu địa mạo phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp bền vững ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

MỞ ĐẦU .

1. Tính cấp thiết của đề tài . . .

2. Mục tiêu nghiên cứu . . .

3. Nhiệm vụ nghiên cứu . . .

4. Phạm vi nghiên cứu . .

5. Cơ sở tài liệu để thực hiện luận văn . .

6. Cấu trúc của luận văn

NỘI DUNG . .

Chương 1 - TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP HUYỆN ĐẠI TỪ .

1.1. Khái quát chung về phát triển nông-lâm nghiệp bền vững

1.2. Địa mạo trong phát triển nông-lâm nghiệp bền vững

1.3. Vai trò của nghiên cứu địa mạo trong quy hoạch, tổ chức lãnh thổ

1.4. Tổng quan các nghiên cứu về huyện Đại Từ . .

1.5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .

Chương 2 - ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO KHU VỰC .

2.1. Các nhân tố hình thành địa hình huyện Đại Từ . .

2.2. Đặc điểm địa mạo huyện Đại Từ . . .

2.2.1. Khái quát về cấu trúc địa hình khu vực . .

2.2.2. Bản đồ địa mạo huyện Đại Từ .

2.2.3. Đặc điểm các kiểu địa hình . .

Chương 3 - ĐÁNH GIÁ ĐỊA MẠO CHO PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP HUYỆN ĐẠI TỪ . . . .

3.1. Các tiêu chí đánh giá . . . .

3.1.1. Nguồn gốc và thành phần vật chất của địa hình .

3.1.2. Độ dốc, đặc điểm sườn, độ chia cắt địa hình và xói mòn đất

3.1.3. Kiểu địa hình . . . .

3.1.4. Tập đoàn cây – con trong mối liên quan với điều kiện địa hình . . . . .

3.2. Đánh giá địa mạo cho phát triển nông - lâm nghiệp huyện .

3.2.1. Đánh giá tài nguyên địa mạo đến sự phát triển nông-lâm nghiệp huyện Đại Từ . . . . . . .

3.2.2. Đánh giá tai biến địa mạo cho phát triển nông-lâm nghiệp khu vực huyện Đại Từ .

3.3. Định hướng phát triển bền vững nông - lâm nghiệp trên cơ sở địa mạo . . . .

3.3.1. Cơ sở đề xuất . . . .

3.3.2. Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phát triển nông-lâm nghiệp trên cơ sở địa mạo .

3.3.3. Định hướng không gian và tập đoàn cây con thích nghi nhất đối với huyện Đại Từ . . . .

KẾT LUẬN . . . .

TÀI LIỆU THAM KHẢO . Trang

4

4

5

5

6

6

6

8

8

11

16

17

18

21

21

37

37

41

44

50

50

50

51

55

55

56

56

69

72

72

75

78

87

90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY