Luận văn Nghiên cứu địa danh ở tỉnh Bến Tre

MỤC LỤC Trang phụbìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữviết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG TIỂN ĐỀLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1.1. Những tiền đềlý luận .191.1.1. Định nghĩa địa danh .191.1.2. Phân loại địa danh .221.1.3. Đối tượng nghiên cứu của địa danh học và vịtrí của địa danh học trong ngôn ngữhọc .301.1.4. Vấn đềviết hoa địa danh.341.2. Cơsởthực tiễn .371.2.1. Về địa lý .371.2.2. Vềlịch sử.391.2.3. Vềdân cư.461.3. Tiểu kết.47Chương 2: PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH, ĐẶC ĐIỂM VỀMẶT CẤU TẠO VÀ NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI CỦA ĐỊA DANH2.1. Các phương thức đặt địa danh.492.1.1. Khái quát vềphương thức đặt địa danh .492.1.2. Các phương thức đặt địa danh ởBến Tre .522.1.2.1 . Phương thức tựtạo .522.1.2.2. Phương thức chuyển hóa.622.2. Đặc điểm vềmặt cấu tạo .682.2.1. Phân loại địa danh ởBến Tre.682.2.2. Mô hình cấu trúc của địa danh.712.2.3. Vấn đềthành tốchung trong địa danh ởBến Tre .72 2.2.4. Đặc điểm vềmặt cấu tạo của địa danh ởBến Tre .842.2.4.1. Địa danh có cấu tạo đơn .842.2.4.2. Địa danh có cấu tạo phức .852.3. Nguyên nhân biến đổi của địa danh .882.3.1. Vài nét về đặc điểm ngữâm của phương ngữNam Bộ, ngữâm của tiếng Bến Tre.882.3.2. Nguyên nhân chuyển biến.912.3.2.1. Nguyên nhân bên ngoài ngôn ngữ.932.3.2.2. Nguyên nhân ngôn ngữ.962.4. Tiểu kết.101Chương 3: GIÁ TRỊPHẢN ÁNH HIỆN THỰC, ĐẶC DIỂM VỀNGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỊA DANH3.1. Phản ánh hiện thực .1033.1.1. Địa danh phản ánh vềmặt địa lý tựnhiên .1043.1.2. Địa danh phản ánh vềmặt lịch sử.1053.1.3. Địa danh phản ánh vềmặt kinh tếxã hội.1093.1.4. Địa danh phản ánh vềmặt văn hóa .1103.1.5. Địa danh phản ánh vềmặt ngôn ngữvà văn học .1173.2. Nguồn gốc và ý nghĩa một số địa danh ởBến Tre .1243.2.1. Địa danh có nguồn gốc và ý nghĩa rõ ràng .1263.2.2. Địa danh có nguồn gốc và ý nghĩa còn tranh luận.1333.3. Tiểu kết.145KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.147TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

Trang phụbìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữviết tắt

MỞ ĐẦU

Chương 1: NHỮNG TIỂN ĐỀLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Những tiền đềlý luận .19

1.1.1. Định nghĩa địa danh .19

1.1.2. Phân loại địa danh .22

1.1.3. Đối tượng nghiên cứu của địa danh học và vịtrí của địa danh học

trong ngôn ngữhọc .30

1.1.4. Vấn đềviết hoa địa danh.34

1.2. Cơsởthực tiễn .37

1.2.1. Về địa lý .37

1.2.2. Vềlịch sử.39

1.2.3. Vềdân cư.46

1.3. Tiểu kết.47

Chương 2: PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH, ĐẶC ĐIỂM VỀMẶT CẤU TẠO

VÀ NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI CỦA ĐỊA DANH

2.1. Các phương thức đặt địa danh.49

2.1.1. Khái quát vềphương thức đặt địa danh .49

2.1.2. Các phương thức đặt địa danh ởBến Tre .52

2.1.2.1 . Phương thức tựtạo .52

2.1.2.2. Phương thức chuyển hóa.62

2.2. Đặc điểm vềmặt cấu tạo .68

2.2.1. Phân loại địa danh ởBến Tre.68

2.2.2. Mô hình cấu trúc của địa danh.71

2.2.3. Vấn đềthành tốchung trong địa danh ởBến Tre .72

2.2.4. Đặc điểm vềmặt cấu tạo của địa danh ởBến Tre .84

2.2.4.1. Địa danh có cấu tạo đơn .84

2.2.4.2. Địa danh có cấu tạo phức .85

2.3. Nguyên nhân biến đổi của địa danh .88

2.3.1. Vài nét về đặc điểm ngữâm của phương ngữNam Bộ, ngữâm của tiếng Bến Tre.88

2.3.2. Nguyên nhân chuyển biến.91

2.3.2.1. Nguyên nhân bên ngoài ngôn ngữ.93

2.3.2.2. Nguyên nhân ngôn ngữ.96

2.4. Tiểu kết.101

Chương 3: GIÁ TRỊPHẢN ÁNH HIỆN THỰC, ĐẶC DIỂM VỀNGUỒN

GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỊA DANH

3.1. Phản ánh hiện thực .103

3.1.1. Địa danh phản ánh vềmặt địa lý tựnhiên .104

3.1.2. Địa danh phản ánh vềmặt lịch sử.105

3.1.3. Địa danh phản ánh vềmặt kinh tếxã hội.109

3.1.4. Địa danh phản ánh vềmặt văn hóa .110

3.1.5. Địa danh phản ánh vềmặt ngôn ngữvà văn học .117

3.2. Nguồn gốc và ý nghĩa một số địa danh ởBến Tre .124

3.2.1. Địa danh có nguồn gốc và ý nghĩa rõ ràng .126

3.2.2. Địa danh có nguồn gốc và ý nghĩa còn tranh luận.133

3.3. Tiểu kết.145

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.147

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY