Luận văn Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC HÌNH ii

DANH MỤC BẢNG iii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ NHU CẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH Ở NƯỚC TA 4

1.1. Hệ thống hồ sơ địa chính 4

1.1.1 Khái niệm 4

1.1.2. Vai trò của hệ thống hồ sơ địa chính đối với quản lý nhà nước về đất đai 5

1.1.3. Các thành phần và nội dung hệ thống hồ sơ địa chính ở nước ta hiện nay 6

1.2. Cơ sở khoa học - pháp lý xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 10

1.2.1. Cơ sở khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 10

1.2.2. Cơ sở pháp lý xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 14

1.3. Nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở nước ta 19

1.3.1. Nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở nước ta 19

1.3.2. Tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở một số nước trên thế giới 21

1.3.3. Tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở Việt Nam 25

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH Ở HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 28

2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 28

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên 28

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 30

2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội 32

2.2. Đặc điểm tình hình sử dụng và quản lý đất đai tại huyện Ba Vì 33

2.2.1. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất 34

2.2.2. Tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 34

2.2.3. Tình hình kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 35

2.2.4. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 37

2.2.5. Công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo 38

2.2.6. Đánh giá chung về tình hình sử dụng và quản lý đất đai tại địa bàn nghiên cứu 38

2.3. Thực trạng hệ thống hồ sơ địa chính và tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện Ba Vì 39

2.4. Nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở huyện Ba Vì 43

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 45

3.1. Các nhóm giải pháp chủ yếu 45

3.1.1. Giải pháp về pháp luật 45

3.1.2. Giải pháp về nhân lực 48

3.1.3. Giải pháp về công nghệ 49

3.2. Đề xuất và thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu địa chính huyện Ba Vì 49

3.2.1. Đặc điểm thông tin đất đai ở huyện Ba Vì 49

3.2.2. Yêu cầu về dữ liệu 50

3.2.3. Xác định nội dung và cấu trúc thông tin dữ liệu địa chính huyện Ba Vì 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY