Luận văn Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững bãi bồi ven biển huyện Kim sơn, tỉnh Ninh Bình

DANH SÁCH CÁC BẢNG. iii

DANH SÁCH CÁC HÌNH. iv

LỜI CAM ĐOAN . vi

LỜI CẢM ƠN. vii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT . viii

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG.3

1.1. Khái niệm, phân loại và nguyên tắc sử dụng bền vững tài nguyên thiên

nhiên .3

1.1.1. Khái niệm và phân loại tài nguyên thiên nhiên.3

1.1.2. Nguyên tắc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.3

1.2. Tổng quan tài liệu.4

1.2.1. Tổng quan nghiên cứu về khu vực cửa sông ven biển Việt Nam.4

1.2.2. Tổng quan nghiên cứu về sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên .5

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá tính bền vững của hệ thống tài nguyên thiên nhiên

.7

1.2.4. Tổng quan nghiên cứu khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn .8

1.3. Giới thiệu khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.10

1.3.1. Điều kiện tự nhiên .10

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.12

1.3.3. Tài nguyên thiên nhiên .14

CHưƠNG II. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1. Cách tiếp cận .

2.1.1. Tiếp cận hệ thống .

2.1.2. Tiếp cận sinh thái .

2.2. Phương pháp nghiên cứu.

2.2.1. Phương pháp khảo sát thực địa.

2.2.2. Phương pháp điều tra xã hội học .

2.2.3. Phương pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững trong sử

dụng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn.

2.2.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu .

CHưƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY