Luận văn Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC ĐIỀU TIẾT PHẦN GIÁ TRỊ TĂNG THÊM TỪ ĐẤT KHI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN. 5

1.1. Vai trò của đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 5

1.1.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 5

1.1.2. Thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam 7

1.1.3. Địa tô và quan hệ lợi ích kinh tế- xã hội đối với Nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi 9

1.2. Các chính sách của Nhà nước trong việc điều tiết và quản lý phần giá trị tăng thêm từ đất khi thực hiện các dự án đầu tư phát triển 13

1.2.1. Các văn bản luật 13

1.2.2. Các văn bản dưới luật 15

1.3. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về việc chia sẻ lợi ích từ đất 16

1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 16

1.3.2. Kinh nghiệm của Singapore 22

Chương 2: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐIỀU TIẾT PHẦN GIÁ TRỊ TĂNG THÊM TỪ ĐẤT KHÔNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT MANG LẠI TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN Ở THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 25

2.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 25

2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 25

2.1.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất thành phố Việt Trì 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY