Luận văn Nghiên cứu đánh giá mức độ xâm nhập và sự cạnh tranh của hàng hóa trung quốc trên thị trường nội địa Việt Nam nhằm đưa ra giải pháp chiếm lĩnh lại thị trường nội địa

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VÀ CHÍNH SÁCH XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

4

1.1. Thương mại quốc tế 4

1.1.1 Khái niệm về thương mại quốc tế 4

1.1.2 Nội dung thương mại quốc tế 4

1.1.3 Chức năng của thương mại quốc tế 5

1.1.4 Khái niệm về chính sách ngoại thương 6

1.2 Vấn đề xâm nhập thị trường 7

1.2.1 Khái niệm xâm nhập thị trường 7

1.2.2 Mục tiêu của xâm nhập thị trường 8

1.2.3 Các công cụ để xâm nhập thị trường 10

1.2.3.1 Xuất khẩu 10

1.2.3.2 Nhượng quyền thương hiệu 12

1.2.3.3 Đầu tư trực tiếp 14

1.2.3.4 Xúc tiến thương mại 15

1.2.3.5 Cung cấp vốn ODA 15

1.2.4 Chính sách chống xâm nhập thị trường từ nước ngoài 17

1.2.4.1 Thúc đẩy xuất khẩu đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu 17

1.2.4.2 Đổi mới cơ chế chính sách quản lý điều hành xuất nhập khẩu. 17

1.2.4.3 Xây dựng và thực thi chính sách tỷ giá hợp lý để thúc đẩy xuất

khẩu, hạn chế nhập khẩu.

18

1.2.4.4 Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá nội địa 19

1.2.4.5 Phát triển bền vững thị trường trong nước. 20

1.2.4.6 Tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại và phù hợp. 20

1.2.5 Lý thuyết về tỉ lệ xâm nhập thị trường 22

Chương 2: PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ XÂM NHẬP CỦA HÀNG HÓA

TRUNG QUỐC TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA VIỆT

NAM

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY