Luận văn Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện sương muối phục vụ phát triển cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn la và Điện Biên

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 3

2.1. Mục tiêu . 3

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3

3. Phạm vi nghiên cứu . 4

4. Phương pháp khoa học sử dụng trong luận văn. 4

5. Những kết quả đạt được. 5

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 5

6.1. Ý nghĩa khoa học . 5

6.2. Ý nghĩa thực tiễn. 5

7. Cơ sở dữ liệu đã sử dụng . 6

7.1. Về các dữ liệu khí tượng. 6

7.2. Các dữ liệu về viễn thám . 6

8. Bố cục của đề tài . 6

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SƯƠNG MUỐI

VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ Ở 2 TỈNH SƠN LA,

ĐIỆN BIÊN . 1

1.1. Tổng quan về sương muối và đặc điểm sinh thái cây cà

phê . 1

1.1.1. Tổng quan về sương muối . 1

1.1.2. Đặc điểm sinh thái cây cà phê . 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY