Luận văn Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý của bùn đỏ Tây nguyên đối với một số ion độc hại trong nước

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN. 2

1.1. Bùn đỏ . 2

1.1.1. Nguồn gốc của bùn đỏ. 2

1.1.2. Thành phần và đặc điểm của bùn đỏ. 2

1.1.3. Tình hình bùn đỏ ở Tây Nguyên. 4

1.1.4. Các phương pháp xử lý bùn đỏ. . 4

1.2. Vấn đề ô nhiễm nước. . 8

1.2.1. Asen và các phương pháp xử lý Asen. 8

1.2.2. Amoni và các phương pháp xử lý Amoni. 17

CHƯƠNG 2 – THỰC NGHIỆM . 26

2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của luận văn. . 26

2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu. 26

2.1.2. Nội dung nghiên cứu. 26

2.2. Hóa chất và thiết bị dụng cụ. 26

2.2.1. Hóa chất. 26

2.2.2. Thiết bị và dụng cụ. 27

2.3. Phương pháp phân tích Asen và Amoni trong nước. 28

2.3.1. Phân tích Asen bằng phương pháp thủy ngân bromua. . 28

2.3.2. Phân tích Amoni bằng phương pháp Nessler. 30

2.4. Chế tạo các loại vật liệu hấp phụ từ bùn đỏ. 32

2.4.1. Bùn đỏ trung hòa kiềm (TRMA). 32

2.4.2. Bùn đỏ rửa nước đến pH=7 (TRMW). 32

2.5. Các phương pháp đánh giá đặc tính của vật liệu hấp phụ. 32

2.5.1. Phương pháp nhiễu xạ tia Rơnghen (XRD). 32

2.5.2. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM). . 33

2.5.3. Phương pháp xác định giá trị pH tại điểm đẳng nhiệt. . 35

2.5.4. Phương pháp đánh giá khả năng hấp phụ của vật liệu. 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY