Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Xây dựng công cụ đối soát, phân loại thửa đất trên cơ sở đối chiếu giữa thửa đất trên bản đồ địa chính chính quy so với thửa đất tương ứng trong cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính hiện có. Dựa vào mức độ đồng nhất về hình học và tình trạng cấp GCN để đưa ra danh sách phân loại thửa đất như sau:

- Thửa đất loại a: Các thửa đất đã được cấp GCN có hình thửa đồng nhất về hình học với bản đồ địa chính dùng để xây dựng CSDL nhưng thông tin về mục đích sử dụng của thửa đất được ghi nhận trong GCN khác với trên bản đồ địa chính: 285 thửa.

- Thửa đất loại b: Các thửa đất đã được cấp GCN có hình thửa đồng nhất về hình học với bản đồ địa chính dùng để xây dựng CSDL nhưng đã biến động thông tin thuộc tính: 467 thửa.

- Thửa đất loại c: Các thửa đất đã được cấp GCN có hình thửa đã bị biến động tách, hợp thửa nhưng chưa cập nhật lên bản đồ địa chính dùng để xây dựng CSDL: 322 thửa.

* Trường hợp thửa đất đã được cấp GCN trên nền bản đồ cũ sẽ được xác định thông qua việc chồng xếp với bản đồ địa chính chính quy để nhập vào cơ sở dữ liệu phục vụ việc thực hiện cấp đổi GCN khi có nhu cầu hoặc khi có biến động;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY