Luận văn Nghiên cứu đặc điểm người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh ở Hà Tây cũ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI KHUYẾT TẬT 3

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN THẾ GIỚI 7

1.2.1. Số liệu về người khuyết tật trên thế giới 7

1.2.2. Nguyên nhân của tình trạng khuyết tật trên thế giới 7

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 9

1.3.1. Nghiên cứu về người khuyết tật trên toàn quốc 9

1.3.2. Nghiên cứu về người khuyết tật ở Hà Tây 16

1.3.3. Tình hình nghiên cứu về trẻ em khuyết tật 17

1.4. HẠN CHẾ KHUYẾT TẬT BẨM SINH BẰNG SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH 22

1.4.1. Chương trình sàng lọc trước sinh nhằm giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh 22

1.4.2. Chương trình sàng lọc sơ sinh nhằm giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh 24

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27

2.1. ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 27

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 27

2.1.2. Điều kiện xã hội 28

2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 29

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 30

2.3.2. Nội dung mô tả 30

2.3.2. Mẫu nghiên cứu 31

2.3.2.1. Cỡ mẫu 31

2.3.2.2. Phương pháp chọn mẫu 31

2.3.3. Kỹ thuật thu thập thông tin 32

2.3.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 32

2.3.5. Khống chế sai số trong nghiên cứu 33

2.3.6. Thời gian thu thập số liệu 33

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 34

3.1. TỶ LỆ CƠ CẤU NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ TÂY 34

3.1.1. Tỷ lệ người khuyết tật ở Hà Tây 34

3.1.2. Cơ cấu người khuyết tật toàn tỉnh 35

3.2. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC DẠNG KHUYẾT TẬT 37

3.2.1. Đặc điểm phân bố các dạng khuyết tật theo khu vực 37

3.2.2. Đặc điểm phân bố các dạng khuyết tật theo giới 38

3.2.3. Đặc điểm phân bố các dạng khuyết tật theo dân tộc 39

3.2.4. Đặc điểm phân bố các dạng khuyết tật theo nhóm tuổi 40

3.3. HIỆN TRẠNG GIA ĐÌNH NGƯỜI KHUYẾT TẬT 41

3.3.1. Số người khuyết tật trong gia đình 41

3.3.2. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình có người khuyết tật 43

3.4. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHUYẾT TẬT 45

3.5. TÌNH HÌNH KHUYẾT TẬT BẨM SINH Ở HÀ TÂY 47

3.5.1. Tỷ lệ, cơ cấu người khuyết tật bẩm sinh 48

3.5.1.1. Tỷ lệ người khuyết tật bẩm sinh 48

3.5.1.2. Cơ cấu người khuyết tật bẩm sinh 49

3.5.2. Đặc điểm phân bố dạng khuyết tật bẩm sinh 50

3.5.2.1. Phân bố theo khu vực 50

3.5.2.2. Phân bố theo giới tính 51

3.5.2.3. Phân bố theo dân tộc 52

3.5.2.4. Phân bố theo nhóm tuổi 53

3.5.3. Khả năng hoạt động của người khuyết tật bẩm sinh 54

3.5.3.1. Khả năng sinh hoạt hàng ngày 54

3.5.3.2. Khả năng giúp đỡ gia đình 56

3.5.3.3. Tình hình sử dụng dụng cụ trợ giúp 56

3.5.4. Tình hình học tập, làm việc và nhận hỗ trợ 58

3.6. NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ KHUYẾT TẬT BẨM SINH 63

3.6.1. Đặc điểm cá nhân của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có chồng 64

3.6.2. Kiến thức về khuyết tật bẩm sinh với chăm sóc sức khỏe sinh sản 67

3.6.3. Thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản 71

3.6.4. Nhận thức về khuyết tật bẩm sinh qua hiểu biết về SLTS và SLSS 73

3.6.4.1. Nhận thức về sàng lọc trước sinh 73

3.6.4.2. Nhận thức về sàng lọc sơ sinh 75

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY