Luận văn Nghiên cứu đa dạng và sinh thái họ Bìm bìm (Convolvulaceae juss. 1789) tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Chương 1 MỞ ĐẦU.1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài.1

1.2 Mục tiêu của đề tài.2

1.3 Đối tượng nghiên cứu.2

1.4 Phạm vi nghiên cứu .2

1.5 Đóng góp mới của đề tài.2

1.6 Bố cục của đề tài :.2

Chương 2 – TỔNG QUAN TÀI LIỆU.3

2.1 Điều kiện tự nhiên của Thành Phố Hồ Chí Minh.3

2.1.1 Vị trí Địa lý .3

2.1.2 Khí hậu.5

2.1.3 Địa hình.5

2.1.4 Đất đai.6

2.1.5 Thủy văn .6

2.1.6 Hệ thực vật.7

2.1.7 Hệ động vật.8

2.2 Sơ lược những nghiên cứu về họ Bìm Bìm (Convolvulaceae ) trên thế giới

và Việt Nam.9

2.2.1 Thế giới.9

2.2.2 Việt Nam.10

Chương 3 - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.13

3.1 Nội dung nghiên cứu .13

3.2 Phương pháp nghiên cứu .13

3.2.1 Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa .13viii

3.2.2 Phương pháp ghi nhật kí.14

3.2.3 Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm .15

3.2.4 Phương pháp tham khảo tài liệu .16

3.2.5 Phương pháp chấm điểm phân bố các loài .16

3.2.6 Dụng cụ, hóa chất cần thiết cho việc thực hiện đề tài .16

3.2.7 Xác định tuyến đi thực địa.17

3.2.8 Thời gian thực địa.17

3.3 Đặc điểm chung của họ Bìm bìm ( Convolvulaceae Juss.) .18

3.3.1 Hình thái: .18

3.3.2 Khóa tra các chi trong họ Bìm bìm có ở thành phố Hồ Chí Minh .19

3.3.3 Sinh học và sinh thái:.19

3.3.4 Phân bố: .20

3.3.5 Công dụng của các loài:.20

Chương 4 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .21

4.1 Thành phần loài thuộc họ Bìm bìm ở thành phố Hồ Chí Minh.21

4.1.1 Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer [A.speciosa Sweet].21

4.1.2 Dichondra repens Forst.24

4.1.3 Hewittia scandens (Milne) Mabberly . .29

4.1.4 Ipomoea aquatica Forsk. .33

4.1.5 Ipomoea batatas (L.) Poir. in Lamk. .37

4.1.6 Ipomoea cairica (L) Sweet .42

4.1.7 Ipomoea carnea subsp. Fistulosa (Choisy) Austin [ I. crassicaulis(Benth.) Roxb.].46

4.1.8 Ipomoea congesta R. Br.49

4.1.9 Ipomoea hederifolia L. .53ix

4.1.10 Ipomoea maxima (L.f.) Don in Sw. Bìm nhỏ .56

4.1.11 Ipomoea nil (L.) Roth. [ Pharbitis nil (L.) Choisy ].60

4.1.12 Ipomoea obscura (L.) Ker.-Gawl. .65

4.1.13 Ipomoea pes-caprae(L.) R. Br.69

4.1.14 Ipomoea triloba L. .74

4.1.15 Ipomoea quamoclit L.78

4.1.16 Xenostegia tridentata (L.) D.F Austin et Staples .82

4.2 Thảo luận .85

Chương 5 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .87

5.1 Kết luận.87

5.2 Kiến nghị .87

TÀI LIỆU THAM KHẢO .89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY