Luận văn Nghiên cứu đa dạng và phân bố họ Na (Annonaceae Juss.; 1789) ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn .i

Mục lục. ii

Danh mục các chữ viết tắt.iv

Danh mục các bảng .v

Danh mục các hình ảnh.vi

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

1.1. Điều kiện tự nhiên vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.3

1.1.1.Vị trí địa lý.3

1.1.2. Địa hình .4

1.1.3. Địa chất - Thổ nhưỡng.5

1.1.3.1. Địa chất .5

1.1.3.2. Thổ nhưỡng.5

1.1.4. Khí hậu.6

1.1.5. Thuỷ văn .6

1.1.6. Tài nguyên thực vật và động vật.7

1.1.6.1. Tài nguyên thực vật .7

1.1.6.2. Tài nguyên động vật.8

1.2. Tình hình kinh tế - xã hội khu vực VQG Lò Gò - Xa Mát.9

1.3. Sơ lược những nghiên cứu về họ Na (Annonaceae Juss.1789) trên thế giới và

Việt Nam .9

1.3.1. Thế giới.9

1.3.2. Việt Nam.12

1.4. Đặc điểm chung họ Na (Annonaceae Juss. 1789).15

1.4.1. Hình thái .15

1.4.2. Sinh học và sinh thái.19

1.4.3. Phân bố .19

1.4.4. Công dụng của các loài.21

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22

2.1. Nội dung nghiên cứu .22

2.2. Phương pháp nghiên cứu.22

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa .22

2.2.1.1. Xác định tuyến thực địa .22

2.2.1.2. Thu và xử lí mẫu ngoài thực địa .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY