Luận văn Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở Khu Bảo tồn nhiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Tình hình nghiên cứu côn trùng nước trên thế giới 3

1.2. Tình hình nghiên cứu côn trùng nước ở Việt Nam 14

1.3. Đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông 20

1.4. Một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội ở Khu BTTN Pù Luông 21

1.4.1. Vị trí địa lý 21

1.4.2. Địa hình 21

1.4.3. Địa chất, đất đai 21

1.4.4. Khí hậu 22

1.4.5. Thủy văn 22

1.4.6. Điều kiện kinh tế - xã hội 23

Chương 2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

2.1. Thời gian nghiên cứu 24

2.2. Địa điểm nghiên cứu 24

2.3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 30

2.3.1. Vật liệu nghiên cứu 30

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 30

2.3.3. Các chỉ số đa dạng sinh học và chỉ số tương đồng 31

2.3.4. Xử lý số liệu 33

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34

3.1. Một số các chỉ số thủy lý, hóa học tại các điểm nghiên cứu 34

3.2. Thành phần loài côn trùng nước tại khu vực nghiên cứu 35

3.3. So sánh thành phần loài côn trùng nước giữa các khu vực nghiên cứu 53

3.4. Một số đặc điểm của quần xã côn trùng nước tại khu vực nghiên cứu 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY