Luận văn Nghiên cứu đa dạng cây thuốc ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Đặt vấn đề .6

2. Mục tiêu nghiên cứu .7

3. Phạm vi nghiên cứu .7

4. Nội dung nghiên cứu của đề tài .7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU. 9

1.1. Điều kiện tự nhiên vàkinh tế - xã hội vùng nghiên cứu.9

1.1.1. Điều kiện tự nhiên .9

1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .11

1.2. Những nghiên cứu về khu hệ thực vật ở KDTSQ RNM Cần Giờ.13

1.3. Những nghiên cứu về cây thuốcở rừng ngập mặn.17

1.3.1. Trên thế giới .17

1.3.2. ỞViệt Nam .20

CHƯƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23

2.1. Thời gian nghiên cứu và địa điểm thu mẫu.23

2.1.1. Thời gian nghiên cứu.23

2.1.2. Địa điểm thu mẫu .23

2.2. Phương pháp nghiên cứu .25

2.2.1. Phương pháp tổng quan tài liệu.25

2.2.2. Phương pháp thu mẫu.25

2.2.3. Phương pháp xử lí mẫu và làm tiêu bản.25

2.2.4. Xác định tên khoa học của các mẫu thực vật .26

2.2.5. Phương pháp điều tra phỏng vấn nhanh.26

2.2.6. Phương pháp nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn.28

2.2.7. Phương pháp xử lí số liệu.33

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 35

3.1. Đa dạng về cây thuốc ở KDTSQ RNM Cần Giờ .35

3.1.1. Thành phần loài loài cây thuốc .354

3.1.2. Dạng sống của cây thuốc.50

3.1.3. Thống kê các bộ phận của cây và phương thức sử dụng cây thuốc .52

3.1.4. Thống kê theo các bệnh và triệu chứng.55

3.1.5. Những cây thuốc được người dân sử dụng phổ biến .56

3.1.6. Những cây thuốc cần được bảo tồn.57

3.1.7. Bộ sưu tập một số loài cây thuốc ở KDTSQ RNM Cần Giờ .59

3.1.8. Một số cây thuốc và công dụng.59

3.1.9. Một số bài thuốc chữa bệnh được sưu tập.75

3.2. Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn của một số loài cây thuốc.76

3.2.1. So sánh khả năng kháng Staphylococcus aureus của các cao chiếtthử nghiệm .77

3.2.2. So sánh khả năng kháng Bacillus subtilis của các cao chiết thử nghiệm.79

3.2.3. So sánh khả năng kháng Escherichia coli của các cao chiết thử nghiệm .80

3.2.4. So sánh khả năng kháng Pseudomonas aeruginosa của các cao chiếtthử nghiệm82

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 85

1. Kết luận.85

2. Đề nghị .85

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87

PHỤ LỤC . 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY