Luận văn Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải công nghiệp mạ điện tại cụm công nghiệp phùng, Hà Nội

MỤC LỤC . 1

DANH MỤC BẢNG . 3

DANH MỤC HÌNH . 4

MỞ ĐẦUU. 5

CHƯƠNG 1. 7

TỔNG QUAN TÀI LIỆUU. 7

1.1. Tổng quan về công nghệ mạ điện trên thế giới và Việt Nam. 7

1.1.1. Khái niệm công nghệ mạ điện . 8

1.1.2. Giới thiệu quy trình mạ . 8

1.2. Các vấn đề môi trường trong công nghệ mạ. 13

1.2.1. Nước thải. 13

1.2.2. Khí thải và bụi. 15

1.2.3. Chất thải rắn. 16

1.3. Hiện trạng nước thải mạ tại Việt Nam . 16

1.4. Độc tính một số kim loại nặng (Cr, Zn, Fe, As) . 19

1.4.1. Độc tính của crom . 19

1.4.2. Độc tính của kẽm. 20

1.4.3. Độc tính của Asen. 21

1.4.4. Độc tính của Sắt . 22

1.5. Các biện pháp xử lý nước thải mạ chứa kim loại nặng . 22

1.5.1. Phương pháp hóa lí . 23

1.5.2. Phương pháp trao đổi ion: . 24

1.5.3. Phương pháp điện hóa:. 25

1.5.4. Phương pháp hóa học. . 25

1.5.5. Phương pháp sinh học . 27

CHƯƠNG 2. 30

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUU. 30

2.1. Đối tượng nghiên cứu. . 30

2.1.1 Qui trình công nghệ mạ tại công ty Cổ phần Công nghệ bề mặt . 30

2.1.2 Các vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất. 32

2.2. Phương pháp nghiên cứu . 33

2.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu . 33

2.2.3. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm. 33

2.2.4. Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu . 34

2.2.5. Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước thải mạ. . 34

CHƯƠNG 3. 38

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. 38

3.1. Kết quả phân tích nước thải mạ. 38

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến hiệu quả xử lý. . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY