Luận văn Nghiên cứu cộng hưởng lưỡng cực pygmy trong hạt nhân nguyên tử

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . 1

NỘI DUNG. 5

Chương 1. KIẾN THỨC CƠ SỞ. 5

1.1. Lực tương tác Skyrme hiệu dụng . 5

1.2. Phương pháp Hatree Fock với lực Skyrme hiệu dụng . 6

1.3. Skyrme Hartree Fock + RPA . 12

Chương 2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ THẢO LUẬN . 20

2.1. Các tham số đầu vào sử dụng cho việc tính toán số. 20

2.2. Trạng thái giả (spurious state). 21

2.3. Cộng hưởng khổng lồ và cộng hưởng Pygmy lưỡng cực . 24

2.4. Tính chất tập thể của các trạng thái cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ và

cộng hưởng lưỡng cực Pygmy . 30

2.5. Mật độ dịch chuyển trạng thái. 32

2.6. Quy tắc tổng năng lượng (EWSR) . 35

KẾT LUẬN . 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY