Luận văn Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của lá cây cỏ lào Bình Định

3.3. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG VÀ CTCT CÁC

HỢP CHẤT CÓ TRONG DỊCH CHIẾT LÁ CỎ LÀO KHÔ

3.3.1. Thành phần, hàm lượng và CTCT các hợp chất có trong

dịch chiết với dung môi etyl axetat

Mẫu L2: Lá cỏ lào sấy khô, xay thành bột, cân một lượng là

15g. Tiến hành chiết soxhlet với dung môi là etyl axetat trong thời

gian 7 giờ, dịch chiết có màu xanh thẫm. Cô ñuổi dung môi, ñể vào

tủ lạnh ở nhiệt ñộ 100C trong vòng 12 giờ, lọc lấy phần dịch lỏng và

ñem ñi phân tích bằng thiết bị phân tích bằng thiết bị sắc kí khí –

khối phổ liên hợp, trên cơ sở so sánh với thư viện dữ liệu phổ. Việc

xác ñịnh ñược tiến hành tại Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm

TP. Hồ Chí Minh.

So sánh sắc kí ñồ-khối phổ thu ñược ở hình 3.7 với thư viện

chuẩn cho thấy thành phần của dịch chiết lá cỏ lào khô với dung môi

etyl axetat có 37 cấu tử. Các cấu tử này chủ yếu thuộc các nhóm

monotecpen, secquiterpen, diterpen bao gồm dẫn xuất của phenol,

ancol, andehit Trong ñó có 8 thành phần chính là: 4-Hydroxy-3-(4-

methoxycinnamoyl)-6-methyl-2H-pyran-2-one (11,56%); (+)-Epibiclosesquiphellandrene (8,98%); All-trans-squalene (8,45%); α-

Amyrin (6,6%); 2-(4-methoxy-2,5-dimethyl-phenyl)-9-methyl-2Hbenzo[g]indazole (5,57%); Caryophylene (5,19%). Cụ thể thành phần

hoá học trong dịch chiết với công thức phân tử, thời gian lưu và tỉ lệ

phần trăm ñược trình bày trong bảng 3.6.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY