Luận văn Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ quản lý môi trường huyện Ý yên, tỉnh Nam Định

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CẢNH QUAN NHÂN SINH PHỤC VỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH 4

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về cảnh quan nhân sinh 4

1.1.1. Sự hình thành cảnh quan nhân sinh 4

1.1.2. Quan niệm về cảnh quan nhân sinh 11

1.1.3. Nghiên cứu, phân loại cảnh quan nhân sinh 12

1.2. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn về huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 16

1.3. Một số vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 17

1.3.1. Quan niệm, cấu trúc, phân loại cảnh quan nhân sinh sử dụng trong luận văn 17

1.3.2. Cảnh quan nhân sinh và vấn đề quản lý môi trường 19

1.3.3. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 20

CHƯƠNG 2 CẢNH QUAN NHÂN SINH HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH 24

2.1. Vị trí địa lý 24

2.2. Các hợp phần và yếu tố thành tạo cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 24

2.2.1. Các hợp phần và yếu tố tự nhiên tạo nguồn vật chất và không gian cho các hoạt động nhân sinh 24

2.2.2. Các hợp phần và yếu tố kinh tế - xã hội quyết định sự hình thành và phát triển của cảnh quan nhân sinh 32

2.3. Cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên 36

2.3.1. Nguyên tắc và chỉ tiêu phân loại cảnh quan nhân sinh huyệnÝ Yên 36

2.3.2. Đặc điểm cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 37

2.4. Sự biến đổi cảnh quan nhân sinh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 40

2.4.1. Sự biến đổi của các cảnh quan nông nghiệp 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY