Luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách – Trường hợp lựa chọn điểm đến Hội An của khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ

CHƢƠNG 3

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU

3.1.1. Thống kê mô tả theo đặc điểm nhân khẩu học

3.1.2. Thống kê dữ liệu theo các thang đo

a. Thống kê dữ liệu theo các thang đo thuộc yếu tố bên trong

- Động cơ đi du lịch: được khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ

đánh giá ở mức trung bình từ 3.19 đến 3.92.

- Thái độ: với giá trị trung bình từ 2.73 đến 3.2, cho thấy thái độ

của khách du lịch đối với Hội An chưa thực sự tốt.

- Kinh nghiệm điểm đến: được khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ

đánh giá ở mức độ chưa đồng tình với giá trị trung bình từ 2.78 đến 2.97.

b. Thống kê dữ liệu theo các thang đo thuộc yếu tố bên ngoài

- Hình ảnh điểm đến: được khách du lịch đánh giá mức độ quan

trọng với giá trị trung bình khá từ 3.2 đến 3.63.

- Nhóm tham khảo: các biến đo lường nhóm tham khảo được

đánh giá về mức độ ảnh hưởng với giá trị trung bình không cao từ

2.93 đến 3.08.

- Giá tour du lịch: khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ chưa đồng

tình với mức giá tour du lịch Hội An, giá trị trung bình mà du khách

đánh giá đối với giá tour du lịch chỉ từ 2.87 đến 3.26.

- Truyền thông: khách du lịch đánh giá mức độ ảnh hưởng

của các biến đo lường truyền thông không cao, giá trị trung bình của

các biến này chỉ từ 2.96 đến 3.13.

- Đặc điểm chuyến đi: sự ảnh hưởng của các biến đo lường

đặc điểm chuyến đi được đánh giá ở mức trung bình, với giá trị trung

bình từ 2.93 đến 3.21.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY