Luận văn Nghiên cứu các xanthanolid và các thành phần hóa học khác của cây ké đàu ngựa (xanthium strumarium l., asteraceae) mọc ờ Hà Nội

LỜI .MỞ DÀI' 1

CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN 3

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VÊ CHI XAXTHIƯM(HỌ ASTERACEAE) 3

1.1.1 Đặc diem thực vặt của chi Xntthium 3

1.1.2 Các loài thuộc chi Xanrhium 4

1.2 Các nghiên cứu hóa học vả hoạt tinh sinh học Ị 5

1.2.1 Các xanthanolid và một số scsquitcrpcn khác 5

1.2.2 Các thiazindion 15

1.2.3 Các hợp chat phenolic 17

1.2.4 Các hợp chắt kaurcn gỉyvosid 20

1.2.5 Các họp chắt thành phần khác 21

1.3 Cây Ké dầu ngựa (Xanrhium strarium L.) 22

1.3.1 Thực vật học 22

1.3.2 Dược tinh của cảy Ké đầu ngụa 23

CHƯƠNG 2: THựC NGHIỆM 27

2.1 Phtnrng pháp nghiên cứa 27

2.1.1 Điều chc cãc phần chict 27

2.1.2 Phản tích, phản tách hỗn hợp và phân lập các hợp chất 27

2.1.3 Xác dịnh cắu trác cảc họp chát 28

2.2 Hoá chát và thiết bị 29

2.3 Điều ché các phàn chiết cây Ké dầu ngựa 30

2.3.1 Nguyên liệu thực vật 30

2.3.2 Điều chẻ các phần chiết từ lá cây Ké đầu ngựa 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY