Luận văn Nghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. 3

CHƯƠNG I . 6

GIỚI THIỆU VỀ LƯỚI ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN, THỰC TRẠNG SỬ DỤNG

ĐIỆN NĂNG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN . 6

1.1Giới thiệu về lưới điện tỉnh Thái Nguyên. . 6

1.1.1 Nguồn điện:.6

1.1.2. Lưới điện .7

1.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng điện năng lưới điện tỉnh Thái Nguyên. 8

CHƯƠNG II. 11

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG.

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CHO

LĐPP TỈNH THÁI NGUYÊN. 11

2.1. Cơ sở tính toán TTĐN trên lưới điện. 11

2.2 Một số phương pháp gần đúng tính toán TTĐN cho lưới điện. 13

2.2.1 Phương pháp Phương sai dòng điện σ2. .13

2.3.2. Phương pháp hệ số tổn hao điện năng .20

2.3.3. Xác định tổn thất điện năng theo cường độ dòng điện thực tế .23

2.3.4. Xác định tổn thất điện năng theo đồ thị phụ tải .24

2.3.5. Xác định tổn thất điện năng theo thời gian tổn thất công suất cực đại .26

2.3.6. Xác định tổn thất điện năng theo dòng điện trung bình bình phương .29

2.4. Nhận xét về các phương pháp tính tổn thất điện năng. 31

2.5 Lựa chọn phương pháp tính toán tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối tỉnh

Thái Nguyên. 32

CHƯƠNG III: . 37

ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

TỈNH THÁI NGUYÊN. 37

3.1. Đánh giá hiện trạng tổn thất điện năng lưới điện phân phối tỉnh Thái Nguyên 37

3.1.1. Hiện trạng.37

3.1.2. Nguyên nhân .37

3.1.3. Nhận định những đường dây có tổn thất kỹ thuật lớn .38

3.2. Ứng dụng tính toán tổn thất điện năng của lộ đường dây 971-TG Phú Bình . 40

3.2.1. Xây dựng đồ thị phụ tải mùa đông.40

3.2.2. Xây dựng đồ thị phụ tải mùa hè.42

3.2.3. Xây dựng đồ thị phụ tải năm.44

3.2.4. Tính toán hệ số cos của lộ: .462

3.2.5. Tổn thất trong máy biến áp tiêu thụ lộ 971-TG Phú Bình .47

3.2.5. Tổn thất trên đường dây của lộ 971-TG Phú Bình.52

CHƯƠNG IV . 58

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH THÁI

NGUYÊN. 58

4.1 Lý thuyết chung về chất lượng điện năng và điều chỉnh chất lượng điện năng: 58

4.1.1 Chất lượng điện năng .58

4.1.2 Độ lệch điện áp .59

4.2. Đánh giá chất lượng điện năng lưới điện có cấp điện áp định mức 10 kV. 60

4.3. Đánh giá chất lượng điện năng lưới điện có điện áp định mức 22 kV . 62

4.3.1. Thông số các máy biến áp của lộ đường dây 471 – E6.6: .62

4.3.2. Công suất tính toán và tổn thất điện của lộ đường dây 471 – E6.6 .63

4.3.3. Tổn thất trên đường dây của lộ 471-E6.6 .65

4.4. Đánh giá chất lượng điện năng lưới điện có điện áp định mức 35 kV . 68

4.4.1. Thông số các máy biến áp của lộ 376-E6.3: .69

4.4.2. Công suất tính toán của các trạm trong lộ 376-E6.3:.71

4.4.3. Tổn thất trên đường dây của lộ 376-E6.3 .74

CHƯƠNG V. 79

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP . 79

5.1. Các nguyên nhân gây tổn thất công suất và tổn thất điện năng trên lưới điện. 79

5.1.1.Tổn thất kỹ thuật: .79

5.1.2.Tổn thất phi kỹ thuật: .80

5.2. Đề xuất các biện pháp cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Thái

Nguyên: . 81

5.2.1. Nâng cao điện áp định mức: .81

5.2.3. Biện pháp cải tạo dây dẫn: .84

5.2.3. Thay thế các MBA quá tải: .87

5.3. Đề xuất một số biện pháp lâu dài giảm tổn thất cho lưới điện phân phối tỉnh

Thái Nguyên. 90

5.3.1. San phẳng đồ thị phụ tải.90

5.3.2. Cân bằng tải giữa các pha .91

5.3.3. Bù công suất phản kháng tại các phụ tải điện, trạm biến áp và trên đường

dây nhằm nâng cao hệ số cos .91

5.4. Nhận xét . 93

KẾT LUẬN. 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY