Luận văn Nghiên cứu các đặc tính sinh học và tiềm năng ứng dụng của chủng vi khuẩn bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sp 1901 phân lập tại rừng quốc gia Hoàng Liên

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. VI KHUẨN BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 3

1.1.1. Tổng quan về Bacillus amyloliquefaciens 3

1.1.2. Lịch sử phát hiện 4

1.1.3. Phân loại 5

1.1.4. Đặc điểm sinh học và phân bố trong tự nhiên 5

1.2. ỨNG DỤNG CỦA BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 5

1.2.1. Sản xuất enzyme công nghiệp 5

1.2.2. Sản xuất chất kháng sinh 6

1.2.3. Sản xuất phân bón vi sinh 6

1.2.4. Sản xuất chế phẩm probiotics 7

1.3. MỘT SỐ ENZYME CÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG 7

1.3.1. Xylanase 7

1.3.2. α-amylase 10

1.3.3. Protease 13

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

2.1. THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐÃ SỬ DỤNG 15

2.2. NGUYÊN LIỆU 15

2.2.1. Chủng vi sinh vật 15

2.2.2. Môi trường 15

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16

2.3.1. Nuôi cấy giống khởi động 16

2.3.2. Phân tích trình tự đa gen 16

2.3.3. Đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn nghiên cứu 18

2.3.4. Lựa chọn môi trường và thời gian nuôi cấy thích hợp cho khả năng sinh enzyme ngoại bào cao 20

2.3.5. Phương pháp xác định protein 21

2.3.6. Phương pháp xác định hoạt độ enzyme ngoại bào 21

2.3.7. Tách chiết và tinh sạch enzyme ngoại bào 25

2.3.8. Xác định đặc tính enzyme ngoại bào 27

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28

3.1. LỰA CHỌN CHỦNG VI KHUẨN NGHIÊN CỨU 28

3.1.1. Tuyển chọn chủng 28

3.1.2. Cây phân loại dựa trên trình tự 16S rDNA 28

3.1.3. Cây phân loại dựa trên trình tự đa gen 29

3.2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CHỦNG SP 1901 30

3.2.1. Đặc điểm hình thái 30

3.2.2. Đặc điểm sinh học của chủng SP 1901 31

3.3. TÁCH CHIẾT VÀ TINH SẠCH ENZYME NGOẠI BÀO 38

3.3.1. Lựa chọn môi trường và thời gian nuôi cấy thích hợp 38

3.3.2. Tinh sạch enzyme ngoại bào bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion 41

3.3.3. Tinh sạch enzyme bằng phương pháp sắc ký lọc gel 43

3.3.4. Xác định trọng lượng phân tử xylanase bằng điện di SDS-PAGE 44

3.3.5. Hiệu quả tinh sạch xylanase từ chủng SP 1901 45

3.4. ĐẶC TÍNH ENZYME 46

3.4.1. Nhiệt độ tối ưu 46

3.4.2. Khả năng bền nhiệt 47

3.4.3. pH tối ưu 48

3.4.4. Khả năng bền axít 49

3.4.5. Khả năng bền ion kim loại và hóa chất 50

3.4.6. Sắc ký lớp mỏng 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY