Luận văn Nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát

MỞ ĐẦU.1

Chương 1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

1.1. Lược sử nghiên cứu về nhiễm sắc thể người.3

1.2. Các cơ chế gây rối loạn nhiễm sắc thể người.4

1.2.1. Rối loạn số lượng.4

1.2.2. Rối loạn cấu trúc nhiễm sắc thể.8

1.3. Tình hình nghiên cứu vô sinh.10

1.3.1. Một số khái niệm về vô sinh.10

1.3.2. Nguyên nhân vô sinh do người vợ.10

1.3.2.1. Các nguyên nhân không do yếu tố di truyền.10

1.3.2.2. Nguyên nhân do yếu tố di truyền.13

1.3.3. Nguyên nhân vô sinh do người chồng .13

1.3.3.1. Các nguyên nhân không do yếu tố di truyền.13

1.3.3.2. Nguyên nhân do yếu tố di truyền.16

1.4. Tình hình nghiên cứu nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng vô sinh nguyên

phát .17

1.4.1. Trên thế giới.17

1.4.1.1. Tần số rối loạn nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng vô sinh nguyên

phát.17

1.4.1.2. Tần số rối loạn nhiễm sắc thể giữa người vợ và người chồng.19

1.4.1.3. Các kiểu rối loạn nhiễm sắc thể ở người vợ và người chồng .20

1.4.2. Ở Việt Nam.25

Chương 2- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27

2.1. Đối tượng nghiên cứu.27

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn đối tượng .27

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ.27

2.2. Phương pháp nghiên cứu.28

2.2.1. Lập hồ sơ bệnh án.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY