Luận văn Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ cây đay làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước

LỜI CẢ ƠN . i

DANH MỤC BẢNG. iv

DANH MỤC HÌNH ẢNH . iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. vii

MỞ ĐẦU.1

Chương 1 – TỔNG QUAN .3

1.1. Xử lý kim loại nặ tro ước bằng vật liệu có nguồn gốc thực vật.3

1.1.1. Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong nước.3

1.1.2. Xử lý kim loại nặng trong nước bằng sinh khối thực vật.5

1.2. Đặc điểm sinh học của câ đa .22

1.3. Tình hình sản xuất đa tr to t ế giới.23

1.4. Các ả ưở môi trường của câ đa v sản phẩm từ đa .25

1.5. Tiềm ă sử dụng phụ phẩm câ đa l m vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường

.27

Chương 2 - ỐI Ợ VÀ PH Ơ PHÁP HIÊ CỨU .30

2.1. Đối tượng nghiên cứu.30

2.2. P ươ p áp i cứu.30

2.2.1. Phương pháp biến tính vật liệu.30

2.2.2. Xác định đặc tính cơ bản của vật liệu.34

2.2.3. Khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng của vật liệu đã biến tính.36

Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.37

3.1. Đặc tí cơ bản của bột t â đa .37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY