Luận văn Nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất huyện Từ Liêm trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS

MỞ ĐẦU 6

1. Tính cấp thiết của đề tài 6

2. Mục tiêu và nhiệm vụ 7

3. Cấu trúc đồ án 8

CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT 9

1.1 Khái niệm chung về lớp phủ mặt đất 9

1.1.1 Khái niệm 9

1.1.2 Phân loại lớp phủ mặt đất 11

1.2 Khái niệm về biến động 13

1.3 Các phương pháp viễn thám trong nghiên cứu biến động 15

1.4 Tổng quan các công trình nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất vùng ven đô 18

CHƯƠNG 2 - KHẢ NĂNG KHAI THÁC THÔNG TIN VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT 20

2.1 Công nghệ viễn thám trong theo dõi biến động lớp phủ mặt đất 20

2.1.1 Cơ sở vật lý và nguyên lý thu nhận ảnh viễn thám 22

2.1.2 Cơ sở viễn thám ứng dụng trong theo dõi biến động lớp phủ mặt đất 25

2.2 Cơ sở GIS trong nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất 31

2.3 Phương pháp nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất 33

2.3.1 Chọn tư liệu ảnh viễn thám 34

2.3.2 Nắn chỉnh hình học 34

2.3.3 Đồng nhất về độ phân giải của các ảnh tư liệu 35

2.3.4 Phân loại ảnh viễn thám 35

2.4.5 Kiểm chứng 42

2.4.6 Kết quả phân loại 42

CHƯƠNG 3 - ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT HUYỆN TỪ LIÊM 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY