Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của ph, một số ion và chất hữu cơ hòa tan đến trạng thái keo sét trong đất lúa huyện Thanh trì, Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2

1.1. Vị trí địa lý, điều kiện khí hậu – địa chất – thủy văn huyện Thanh Trì 2

1.1.1. Vị trí địa lý 2

1.1.2. Điều kiện khí hậu – thủy văn 2

1.2. Keo đất và khả năng hấp phụ của đất 4

1.2.1. Khái niệm 4

1.2.2. Đặc tính cơ bản của keo đất 5

1.2.3. Phân loại keo đất 8

1.2.4. Các loại keo sét trong đất 14

1.3. Ảnh hưởng của một số tính chất lý hóa đến đặc tính keo của khoáng sét trong đất 19

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

2.1. Đối tượng nghiên cứu. 22

2.2. Nội dung nghiên cứu. 22

2.3. Phương pháp nghiên cứu. 22

2.3.1. Tách cấp hạt sét. 22

2.3.2. Xác định các tính chất lý – hóa học cơ bản của đất. 23

2.3.3. Tách chiết axit humic 23

2.3.4. Xác định thành phần khoáng sét 23

2.3.5. Thí nghiệm phân tán trong ống nghiệm 24

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26

3.1. Một số đặc tính lý – hóa học cơ bản của đất nghiên cứu 26

3.2. Thành phần khoáng sét trong mẫu đất nghiên cứu 28

3.3. Ảnh hưởng của pH, các ion và chất hữu cơ hòa tan đến trạng thái keo sét trong đất nghiên cứu 30

3.3.1. Ảnh hưởng của pH 30

3.3.2. Ảnh hưởng của cation 32

3.3.3. Ảnh hưởng của anion 35

3.3.4. Ảnh hưởng của axit humic 38

3.4. Ảnh hưởng của nước tưới tới trạng thái keo sét trong đất nghiên cứu 40

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

PHỤ LỤC 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY